Temeljni cilj projekta DOM+ je izboljšati kakovost bivalnega okolja s pomočjo naravnih principov, ki temeljijo na najsodobnejših dognanjih ter visokotehnoloških rešitvah. Z našim projektom bomo radikalno spremenili paradigmo ločenosti stavbnih elementov in funkcionalnosti ter pameti. Razvili bomo čim bolj tesno in naravno integracijo funkcionalnosti in pameti neposredno v samo zasnovo in materiale stenskih ovojev. Tako bomo s pomočjo »naravnih« rešitev dosegli višji nivo pameti in funkcionalnosti pretežno brez dodane elektronike in drugih sekundarnih rešitev.

Razvili bomo stenske in druge s steno oziroma ovojem stavb povezane elemente, ki bodo vsebovali konstrukcijsko »naravno« pamet, ki jo bomo v največji možni meri integrirali v delovanje celotnega, s takšnimi stenskimi elementi zasnovanega objekta. Napredni multifunkcijski konstrukcijski element ovoja bo temeljil na inovativnih komponentah na področjih: Montažni XR-LAM stenski elementi, Nosilni DSF element, Vlaga, Termoregulacija in toplotna prevodnost, Dušenje zvoka, Antitoksičnost – koristi za zdravje, Naravna osvetljenost, Povezljivost v sistem pametne hiše.

 

 

V projektu se združujejo štiri ključna inovativno naravnana podjetja ter ena izmed vodilnih slovenskih raziskovalno-razvojnih institucij (RO) s ciljem doseganja tehnološkega preskoka, dviga produktivnosti med podjetji, dviga znanstvene odličnosti RO, prenosa akumuliranega znanja v tržno usmerjene dejavnosti, izboljšanja pogojev za multidisciplinarno povezovanje med različnimi profili strokovnjakov ter doseganja mednarodne konkurenčnosti. Z realizacijo projekta se bo občutno okrepil konkurenčni položaj partnerjev konzorcija DOM+ na globalnih trgih.

Novice

  • Intech-les skupaj s 4 partnerji razvija multifunkcijski klimatsko aktivni nosilni ovoj objektov 01.03.2019

    Intech-les kot vodilna organizacija in koordinator od 1. marca 2019 izvaja projekt DOM+, zasnovan na pametnih stavbah in domu z lesno verigo. Gre za skupek aktivnosti, ki ga izvajamo v konzorciju 5 partnerjev iz gospodarstva in raziskovalnih organizacij. Skupaj bomo razvili in izboljšali kakovost bivalnega okolja s pomočjo naravnih principov, ki temeljijo na najsodobnejših dognanjih ter visokotehnoloških rešitvah. S projektom bomo radikalno spremenili paradigmo ločenosti stavbnih elementov in funkcionalnosti ter pameti.